VA-Kontroll AS


Vi jobber for at du skal få et produkt som varer

Kontakt oss:

Mobil: 90 95 05 54 /Vidar (Rørlegger)

Mobil: 90 10 81 51 /Bjørn (Rørleggermester)

Mail: bjorn@vakontroll.no

Vi er et lokalt firma fra Kristiansund som utfører rørarbeid både ute og inne. Vi foretar også inspeksjon av alle typer rør.

Med over 80 års erfaring blant våre medarbeidere er aldri en utfordring for stor.