Produkter

RØRINSPEKSJON

Vi filmer rør/pipes i forskjellige dimensjoner, vi kan øgså søke opp skjulte rør hvis ønskelig.

Rapport blir skrevet, og hvis ønskelig kan film overleveres på USB.

TETTHETSKONTROLL

Vi utfører tetthetskontroll på spillvann, overvann og vann. Både ute og inne.

VVS

Utbedring av gammelt rør-anlegg eller legging av nytt til bad og kjøkken.

Vi leverer og monterer komplett bad.

VANN OG AVLØP

Vi legger nye små og store anlegg og renoverer gjerne din eldre kloakk.

Vi har mulighet til å renovere ditt eksisterende avløp med relining for å bevare din hage eller ditt stuegulv.


MARITIMT

Vi utfører reparasjoner/nyanlegg av VVS på alle typer fartøy/maritime installasjoner